school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Ouderraad

Team Spirit Generations Cohesion Together Family 2447163Een goede band tussen de ouders en de school is zeer belangrijk en daarin speelt de ouderraad een grote rol. Elke ouder kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de ouderraad.
Deze vergadert ongeveer vier keer per jaar met leerkrachten en directie.
Zij werken op een opbouwende wijze mee aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis.
Zij ondersteunen allerlei activiteiten op school. Elk schooljaar kunnen er zich nieuwe ouders kandidaat stellen voor de ouderraad. In de ouderraad worden er drie leden aangeduid die zetelen in de schoolraad.

Contacteer ons

02 687 84 19