school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Onderzoekende School?!

Conform de 21st Century Skills moet het onderwijs zelf kritisch kunnen denken niet alleen over wat in de maatschappij gebeurt, maar ook over zichzelf als belangrijk deel van de maatschappij. Zelfreflectie is dan ook een noodzaak. Ook het GITO Overijse wil dit doen. Daarom hebben we ons in het programma van de VUB "Onderzoekende School?!" ingeschreven.

Rondom VUB OS

Logo VUB OS‘Onderzoekende School?!’ van de VUB streeft ernaar om onderzoekend handelen op een duurzame manier te verankeren in partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen: "We merken dat wanneer leerkrachten, student-leerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers samenwerken en zich daarbij systematisch openstellen voor elkaar en focussen op het leren – van zichzelf, van elkaar en van de leerlingen-, er plots een opening wordt gecreëerd om de klasdeuren open te zetten en samen aan de slag te gaan met vragen die misschien al jaren op een goed antwoord wachten. In dit type partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen eindigt de verantwoordelijkheid niet bij het trio student, mentor en stagebegeleider maar wordt het opleiden van leraren een gedeelde verantwoordelijkheid van een team en is de gerichtheid op professioneel leren een deel van de school- en opleidingscultuur."

Onderzoekende School ?! is dus een samenwerkingsmodel waarbij leerkrachten van het GITO Overijse,  studenten, lerarenopleiders en onderzoekers van de VUB IDLO een onderzoekende houding aannemen en hun onderwijspraktijk versterken. Hierbij wordt gewerkt rond een thema relevant voor de school,  de leerkrachten én bovenal de leerlingen van het GITO Overijse.

  • Samen het leren van leerlingen versterken door middel van collaboratief praktijkonderzoekmieren
  • Focus op de leerlingen
  • Bruggen bouwen: dialoog tussen praktijk en theorie
  • Professionele ontwikkeling

Ons eerste onderzoek (2018-2019) peilt naar de motivatie van onze leerlingen (resultaten volgen). In het schooljaar 2019-2020 zullen we hier op verder bouwen via de deelname van leerlingen aan onderzoekende school als hefboom voor burgerschapscultuur. Zo worden de leerlingen ook actief betrokken in het onderzoek.

Nieuw schema OS

Via deze link vind je nog meer informatie.

VUB Onderzoekende School

 

 

 

Contacteer ons

02 687 84 19