school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

  • 21st Century Skills

21ste Eeuwse Vaardigheden

Duidelijker als Don Zuiderman kan 21st Century Skills bijna niet uitgelegd worden, maar wat betekenen deze vaardigheden van de 21ste eeuw nu voor de leerlingen en de leerkrachten in het GITO Overijse?

Onze samenleving is door de invloed van technologie van een industriële samenleving, getransformeed in een kennismaatschappij. Door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is kennis quasi altijd voorhanden. De rol van de leerkracht, waarvan kennisoverdracht één van de hoofdtaken is, kan dan ook niet anders dan te veranderen. Voor de ene zijn deze ontwikkelingen in het onderwijs een vloek, voor de andere dan weer juist een zegen.

Abstract Technology Computer Computer Graphic Data 3093707

Door de ontwikkelingen die tegenwoordig gaande zijn en de eigenschap hebben van steeds maar sneller te evolueren, worden er nieuwe competenties gevraagd, zowel van leerkrachten als van leerlingen. De nadruk blijft nog wel op kennisverwerving, alleen is het niet meer de leerkracht maar de "digitale omgeving" die de leerlingen almaar meer kennis bijbregen. De leefwereld van de leerling valt samen met de digitale leerwereld, waarbij de shool slechts een deel van uitmaakt.

Het grote gevaar hierbij is dat onjuiste kennis wordt opgenomen. Keyboard Information Help Info Computer Support 824317

De rol van de school spitst zich nu vooral toe op het aanleren van vaardigheden om correct informatie te vinden, en bijgevolg via denkprocessen om juiste kennis te verwerven. Het geheel van vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in de 21ste eeuw noemen we de 21st Century Skills.  ofte 21ste eeuwse vaardigheden.

Onze leerlingen en studenten van vandaag bereiden zich voor op een job in deze kennismaatschappij. Echter in deze maatschappij is het werkaanbod veranderd, er ontstaan andere soorten banen. We moeten onze jeugd dus voorbereiden op jobs die de dag van vandaag nog niet bestaan. Hierbij gaat het vooral om banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Om goed te kunnen functioneren bij het uitoefenen van dergelijke banen heb je daarom ook 21st Century Skills nodig. Niet verwonderlijk want het leren stopt niet meer bij het behalen van een diploma. Deze kennnismaatschappij noodzaakt haar burgers om permanent te leren. Het is dan ook belangrijk dat zij de kans krijgen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen en daarbij is het ook van belang dat de school en haar leerkrachten hier voldoende kennis en kunde van in huis hebben. De 21st Century Skills zijn een goede leidraad hiervoor.

Het is dan ook onze bedoeling om onze leerlingen via de 21st Century Skills hen leer-kracht te geven, voor nu en voor later.
Model 21e eeuwse vaardigheden cropOnze leerlingen zijn de werknemers van de toekomst. Kennisnet heeft voor de Nederlandse samenleving de volgende 21st Century Skills opgesteld, goed hierbij is om te weten dat er meerdere 21st Century Skills bestaan en dat deze kunnen verschillen per regio of land in de wereld.

Contacteer ons

02 687 84 19