school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

2e Graad Sportwetenschappen

Je bent op je plaats in onze richting Sportwetenschappen (SW) als je

atletiek laan

  • nieuwsgierig bent naar enerzijds wetenschappen en technologie, anderzijds naar allerlei bewegings- en sportactiviteiten,
  • veel inspanningen wil leveren,
  • over een groot doorzettingsvermogen beschikt,
  • zelfstandig kan werken, maar ook een teamplayer bent.

Voorwaarden om deze richting te volgen zijn:

  • een uitgesproken interesse en aanleg voor wetenschappen én voor sport,
  • een ruime motorische basis met voldoende hoog sportief niveau,
  • een positieve ingesteldheid ten opzichte van beweging,
  • een wiskundig inzicht hebben.

lijnenJe zal merken dat wiskunde, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) een belangrijke plaats innemen naast de sportvakken. Denk maar aan: anatomie, fysiologie, biomechanica, trainingsleer, (inleiding tot) motorisch leren en (inleiding tot) ontwikkelingsleer.

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, ... maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie, ..)

Volley meisjes

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (aso, kso, tso) van de finaliteit doorstroom. Ze zijn op zich al ambitieus maar in de specifieke vorming gaan we nog een stap verder.

Door de nieuwe eindtermen van de tweede graad die nog moeten gestemd worden, kan onderstaande nog gewijzigd worden.

Basisvorming STEM

mathematics 3821034 1280

                                                     De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (doorstroom):

       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
STEM  Wiskunde 4 4
   Biologie 1 1
   Chemie 1 1
   Natuurwetenschappen              
SV SV
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 7 7

Natuurwetenschappen is vanuit de basisvorming naar de specifieke vorming (SV) gebracht omdat alles in de SV uitgebreider wordt bestudeerd.

mountain biking 1210066 1280

 Specifieke Vorming Sportwetenschappen

       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
  Sportwetenschappen Specifieke vorming    
 Historisch en cultureel bewustzijn   
1 1
   Biologie - 1
   Chemie 1 1
   Fysica
2 4
   Anatomie       1 -
   Sport ICT / Media 1 -
   Beweging 3 3
   Sport 4 4
   Totaal 13 14

 

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de finaliteit doorstroom (naar academische en professionele bachelors) die voor al de richtingen (aso, kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
Talen
 Nederlands       4 4
   Frans 3 3
   Engels 3 3

Je volgt dus tien uur talen, maar ook in de STEM- en sportwetenschappenvakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

blackboard 2721887 1280

 

Mens en Maatschappij
       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
    Mens en Maatschappij     
 Historische bewustzijn
2 2
   Economie 1 -
   Beweging en gezondheid    
SV SV
   ICT en Media
SV SV
   Artistieke vorming
 Project 
 Project

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

ICT en Media worden uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
LBV
 Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

 

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel

       Domein        Vakken  3SW
4SW
       
Basisvorming  Wiskunde 4 4
   Natuurwetenschappen                 SV SV
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   Biologie 1 1
   Chemie 1 1
   Nederlands 4 4
   Frans 3 3
   Engels 3 3
   Historisch bewustzijn 2 2
   Economie 1 -
   Beweging en Gezondheid SV SV
   ICT & Media SV SV
   Artistieke Vorming  Project    Project 
   Levensbeschouwelijke Vakken 2 2
  Totaal Basisvorming 22 21
       
 Specifieke Vorming   Historisch en cultureel bewustzijn  1 1
   Biologie - 1
   Chemie 1 1
   Fysica 2 4
   Anatomie 1 -
   Sport ICT / Media
1 -
   Beweging 3 3
   Sport 4 4
   Totaal Specifieke Vorming 13 14
       
Totaal  Specifieke en Basisvorming 35 35

 

karate 2578819 1280

 

 

 

Contacteer ons

02 687 84 19