school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

2B

Vogelnestje

Net zoals in 1B, helpen we jou jouw talenten te leren ontdekken en om je te oriënteren naar een goede richting in de tweede graad.

De basisvorming bedraagt 20 uur maar we hebben de differentiatie (2 uur) via Project Algemene Vakken (PAV) geïntegreerd.

2B

Via de basisoptie maak je kennis met een domein. Op deze manier kan je ondervinden of een richting jou al dan niet ligt.

Je moet pas voor een richting kiezen in het derde leerjaar. Wat je dus in de eerste twee jaren van het secundair onderwijs leert, mag geen gevolgen hebben voor jouw keuze. Al je opties staan open. Om die reden hebben we gekozen om in het schooljaar 2020-2021 drie vakken in eenzelfde basisoptie STE(A)M te plaatsen:

  • Hout (STEM-technieken)
  • Mechanica (STEM-technieken)
  • Beeldende vorming (Kunst & Creatie)

Basisvorming (20 uur) + Differentiatie (2 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detailleren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden daarom voor de levensbeschouwelijke vakken zowel niet-confessionele zedenleer als de officieel erkende godsdiensten aan.

Project Algemene Vakken (PAV)

Via het leervak PAV worden de traditionele algemene vakken Nederlands, wiskunde, maatschappelijke vorming en werken met de computer geïntegreerd in projecten aangeboden. Je verwerkt de levensechte en herkenbare inhouden van die vakken (met (PAV) naast hun benaming) als één geheel, zoals dat ook in het echte leven gebeurt. In toffe projecten maak je kennis met al deze verschillende vakken zodat je jouw taal-, reken- en sociale vaardigheden kan inoefenen en deze direct kan gebruiken.

Met PAV willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Je kan actief deelnemen aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook vanuit de plichten.

Cluster Vak Uren
 Mens & Maatschappij     Economische en financiële competenties (PAV) 1
Historisch bewustzijn (PAV)
1
Artistieke vorming 2
Beweging en gezondheid 2

Mens & Maatschappij

Economische en financiële competenties (PAV): Heb je je al eens afgevraagd wat banken doen; of waaarom mensen en ondernemingen belastingen moeten betalen; en hoe handel gedreven wordt? Dit en nog veel meer kom je te weten in jouw projecten, net zoals over de volgende vakken.

Historisch bewustzijn (PAV) behelst vooral geschiedenis. Het is goed om te weten hoe en waarom onze samenleving is zoals die vandaag de dag is.

Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Wie weet, ontdek je nieuwe talenten.

Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Edu STEM

Cluster Vak Uren
 STEM     Wiskunde (PAV)
2
Wetenschappen 2
Techniek 2
Computationeel denken (PAV)
1

STEM staat voor Science (wetenschappen) Technology (technologie) Engineering (maken) Mathematics (wiskunde), en zit al jarenlang in ons DNA.

Wiskunde wordt overal gebruikt, daarom zal je wiskunde leren in projecten PAV. Dat is veel minder saai, en weet je wat, je ziet waar je wiskunde in het leven kan gebruiken.

Met Wetenschappen en Technieken brengen we je midden in onze technologische maatschappij. Je leert hierbij hoe de natuur en dingen werken, zodat je begrijpt waarom we welke technieken gebruiken. Of je later verpleger of schrijnwerker of piloot wordt, het loont de moeite om te weten hoe en waarom iets werkt. Via proefjes of projecten zal je sommige zaken zelf kunnen uittesten. We houden van actie!

Python.svg

Je kan het woordje "computer" in computationeel denken zien. Juist, gaming op de computer kan plezant zijn, maar hier leer je de computer te gebruiken om onder meer problemen te helpen oplossen, of om een presentatie te maken, of om een tekst te schrijven.

CLUSTER VAK Uren
Talen  Nederlands 3
 Nederlands Lezen 1
 Frans 2
 Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

EN FR NL vlaams

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. In onze projecten van PAV zetten we volop in voor wiskunde en Nederlands. Voor Nederlands schenken we onder meer aandacht voor een speciaal uur begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

Basisoptie STE(A)M (10 uur)

 steam coming out of the ears mad woman 800

Dit is niet wat we met STE(A)M bedoelen.

steam

Juist! De combinatie van STEM en Arts (kunst)

STEM
Hout en Mechanica

Maak je graag zaken in hout of metaal? Of heb je een voorliefde voor motoren en auto's of machines? Of wil je dit wel eens proberen of dit jou ligt? Dan is dit iets voor jou!

Weet je, er is ook een grote vraag naar vakmannen in deze domeinen. De firma's in onze Druivenstreek staan te springen om zulke mensen (man of vrouw) binnen te halen. Gegarandeerd werk in de streek, maar natuurlijk moet je je willen inzetten en er aanleg voor hebben. Niets voor niets.

Graphic Design

Kunst & Creatie

Ben je creatief en artistiek aangelegd, en wil je jouw vaardigheden en kennis uitbreiden? Dan is dit eveneens een aanrader voor jou. Je leert er waarnemen, analyseren, vormgeven, ideeën genereren en uiteindelijk creëren.

We maken met onze collega's van BKO plannen om dit zo optimaal te laten verlopen.

In STEM Technieken leer je ook grafisch werken op de computer, dan kan je zowel met jouw handen, als met onze grafische computers jouw artistieke talenten verkennen en vergroten.

Deze basisoptie is wat men noemt een niche richting. Niet iedereen mag dit dus inrichten, maar wij behoren tot de happy few.

hout en kunst

STE(A)M brengt domeinen bij elkaar.

Doe je liever mechanica of hout, dan zal Arts je toch inspireren om voorwerpen mooier te maken. En omgekeerd, het verwerken van hout of metaal in je kunstvoorwerpen, of het gebruik van gespecialiseerde werktuigen, is altijd mooi meegenomen.

Daarnaast scherp je jouw sociale en communicatieve vaardigheden aan.

 

follow your dreams

Contacteer ons

02 687 84 19