school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

2A

collective community connected connectedness 461440

De eerste graad is een voorbereiding voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (aso, bso, kso en tso). We helpen jou om je hierbij te oriënteren en door je jouw talenten te leren ontdekken.

In onze brede eerste graad, waarvan de ruime gemeenschappelijke basisvorming in alle scholen dezelfde is, maken jongeren kennis via projecten met aspecten uit de domeinen Sport,  Kunst en Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Als leerling van 2A volg je een basisvorming en maak je een keuze uit een van onze basisopties (vijf uur).

Clusters Vakken  Uren 
     
 LBV Levensbeschouwelijke vakken  2
     
 STEM Wiskunde 5
Exacte wetenschappen 2
Technologie 2
Programmeren 1
     
 Mens & Maatschappij   Geschiedenis 2
   Actief Burgerschap 21ste Eeuw  1
   Cultureel Bewustzijn 1
   Lichamelijk , geestelijk en emotioneel 
 bewustzijn / gezondheid
2
     
 Talen  Nederlands 4
   Begrijpend lezen Nederlands 1
   Frans 3
  Engels 2
     
 Totaal Basisvorming   28
     
 Basisopties  Keuze uit een van volgende vakken 5
 Sport Sport  
 STEM  STEM Wetenschappen
 
   STEM Technieken  
 Kunst & Creatie  Kunst & Creatie  
     
Totaal 2A   33

Basisvorming (27 uur + 1 uur programmeren)

Bij de basisvorming hebben we een uur programmeren extra toegevoegd, zo ben je nog beter voorbereid op de toekomst.

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detailleren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden daarom voor de levensbeschouwelijke vakken zowel niet-confessionele zedenleer als de officieel erkende godsdiensten aan.

Cluster Vak Uren
 Mens & Maatschappij      Geschiedenis
2
 Cultureel en artistiek bewustzijn 1
 Actief burger in de 21ste eeuw 1
 Beweging en gezondheid 2

Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Met "actief burger in de 21ste eeuw" willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Actief burgerschap is dan actief participeren aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook de plichten.

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Edu STEM

Cluster Vak Uren
 STEM      Wiskunde 5
 Exacte wetenschappen 2
 Technologie 2
 Programmeren 1

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in ons DNA.

We leggen sterk de nadruk op Wiskunde (Mathematics). Daarom hebben we het aantal uren op vijf gebracht. Hierbij krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen (uitdaging) of om je te versterken, mocht het wat minder vlot gaan.

Wil je je meer verdiepen in Exacte Wetenschappen (Science) en Technologie (Technology) dan raden we je aan om een van onze basisopties te kiezen: STEM Sciences of STEM Technics (praktischer). Hier hebben we als een rasechte STEM-school wel een stapje voor omdat je ook echt aan Engineering kan doen. Je krijgt niet enkel de mogelijkheid om plannen/concepten van jouw projecten te maken, je kan die ook echt realiseren.

Python.svg

Kom je nu pas bij ons en heb je nog geen ervaring met programmeren in Python? Geen probleem, hoor. Onze leerkrachten en ons performant online leerplatform laten je snel bijbenen.

Ruimtelijke bewustzijn maakt integraal deel uit van de exacte wetenschappen.

CLUSTER VAK uren
Talen  Nederlands 4
 Nederlands Begrijpend Lezen 1
 Frans 3
 Engels 2

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

EN FR NL vlaams

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. Voor wiskunde bieden we al een uur extra aan, en voor Nederlands zetten we bijkomend in op begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

Basisopties (5 uur)

stem logo

STEM Technieken

Het grote verschil tussen STEM Wetenschappen en STEM Technieke is dat het eerste een grotere theoretische onderbouw heeft dan STEM Technieken. Ofschoon we in beide gevallen tot de uitvoering komen, zullen de technische vaardigheden bij STEM Technieken een belangrijkere rol spelen.

book read student students

STEM Wetenschappen

STEM Wetenschappen is meer abstract en laat zien of ingenieurswetenschappen iets voor jou is. Andere aspecten van wetenschappen komen hier ook aan bod.

De wetenschappelijke en wiskundige aspecten worden bekeken voor de aspecten van Technology en Engineering. Als je ingenieur wil worden (burgerlijk, industrieel of handelsingenieur) dan kan je hier al een voorsmaak krijgen. De logische voortzetting is Technologische Wetenschappen in het derde secundair, maar je kan natuurlijk ook voor andere richtingen opteren. Deze optie is geen vereiste om voor Technologische wetenschappen (& Engineering) te kiezen, maar het is wel aan te raden.

Sport

Basisoptie Sport is een voorbereiding op de richtingen in het domein Sport TSO in de tweede graad als Sportwetenschappen ASO (domeinoverschrijdend ).

Deze optie is geen vereiste om in het derde secundair ASO Sportwetenschappen of TSO Sport te kiezen, maar is wel aan te raden.

lopen 3

Graphic Design

Kunst & Creatie (*)

Ben je creatief en artistiek aangelegd, en wil je jouw vaardigheden en kennis uitbreiden? Dan zijn deze vijf uren een aanrader voor jou. Je leert er waarnemen, analyseren, vormgeven, ideeën genereren en uiteindelijk creëren.

We maken met onze collega's van BKO plannen om dit zo optimaal te laten verlopen.

In Kunst & Creatie leer je ook grafisch werken op de computer, dan kan je zowel met jouw handen, als met onze grafische computers jouw artistieke talenten verkennen en vergroten.

We bieden in het derde jaar kso (Kunst & Creatie) grafische technieken aan.

(*) Deze basisoptie is wat men noemt een niche richting. Niet iedereen mag dit dus inrichten.

Iphone Smartphone Child Boy Summer Jump Apple 2493419

 

Contacteer ons

02 687 84 19