school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

1B

De eerste graad is een overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. We helpen jou om je hierbij te oriënteren en door je jouw talenten te ontdekken.

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen. In 1B krijg je een degelijke basisvorming waarbij heel wat aandacht uitgaat naar techniek, praktijk en de basisbegrippen van de lagere school. Deze worden hernomen in de vakken van de algemene vorming. Daarnaast kan je proeven uit de domeinen  Sport,  Kunst en Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics).  Hoe wordt dit nu georganiseerd?

Alle opties wood

Basisvorming (27 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detaileren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden.

CLUSTER VAK uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

CLUSTER VAK uren
Mens en Maatschappij    
  Project Algemene Vakken 12
  Artistieke vormingleren 2
  Beweging en gezondheid 2

In het Project Algemene Vakken (PAV) zie je onder meer Nederlands, burgerschap, geschiedenis, wiskunde in kleine, heel afwisselende projecten. Artistieke vorming is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding. Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

BVL

CLUSTER VAK uren
STEM STEM-technieken 4
  Natuur en ruimte 2

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. STEM-technieken zijn echte doe-uren. Via toffe projecten krijg je inzicht hoe dingen werken en hoe je objecten kan maken. 

Natuur en ruimte brengt ons dan weer dichter bij Moeder Natuur en laat je zien hoe onze wereldbol eruit ziet.

CLUSTER VAK uren
Taal en Cultuur    
  Frans 2
  Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Nederlands leren we bij PAV, maar in onze streek zo dicht bij Brussel, wordt er ook Frans en Engels gesproken. Om vlotter met deze mensen te spreken, leren we deze talen te gebruiken. Maar het is ook goed meegenomen als we in het buitenland op reis zijn.

Projecten 21ste Eeuwse Vaardigheden (3 uur)

CLUSTER VAK uren
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1-2-3)  

 Hier krijg je de kans om van verschillende domeinen te proeven: STEM, Sport, Kunst & Creatie. Wil je drie sessies enkel STEM doen, dan kan dit gerust. Jij staat hier aan het roer om te kiezen waar je wil gaan.

Zoals de naam het al doet vermoeden, heeft dit te maken met de vaardigheden die we nodig hebben om in onze tijd te leven, zoals communiceren, samen werken, correct het internet gebruiken.

Groeikansen

CLUSTER VAK uren
Groeikansen    
  Versterken / Begrijpend Lezen 1
  Verdiepen 1

Twee uren worden voorzien om je voor een vak te verdiepen en om je voor een andere vak te laten begeleiden (versterken). Dit alles gebeurt klassikaal.

CLUSTER VAK UREN
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
     
Mens en Maatschappij    
  Project Algemene Vakken 12
  Artistieke vorming 2
  Beweging en gezondheid 2
     
STEM STEM-technieken 4
  Natuur en ruimte 2
     
Taal en Cultuur    
  Frans 2
  Engels 1
     
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1)  
     
Groeikansen    
  Versterken 1
  Verdiepen 1
    32

Contacteer ons

02 687 84 19