school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

1A

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

De eerste graad is een overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. We helpen jou om je hierbij te oriënteren en door je jouw talenten te laten ontdekken.

In onze brede eerste graad, waarvan de ruime gemeenschappelijke basisvorming in alle scholen dezelfde is, maken jongeren kennis via projecten met aspecten uit de domeinen Sport,  Kunst en Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics).  Hoe wordt dit nu georganiseerd?

1AB STEM Project afval

STEM Project over Afval

Basisvorming (27 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detaileren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

CLUSTER VAK uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

CLUSTER VAK uren
Mens en Maatschappij    
  Geschiedenis 1
  Cultureel en artistiek bewustzijn 2
  Actief burger in de 21ste eeuw 2
  Beweging en gezondheid 2

Geschiedenis behelst historisch bewustzijn en wordt verrijkt met andere elementen van kennis en vaardigheden (zoals voor alle vakken trouwens). Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Met "actief burger in de 21ste eeuw" willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Actief burgerschap is dan actief participeren aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook de plichten.

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken, mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

CLUSTER VAK uren
STEM    
  Wiskunde 4(+1)
  Aardrijkskunde 2
  STEM & Engineering 2
  STEM & Science 2

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. Wiskunde (Mathematics)  en Wetenschappen (Science) worden overal gegeven, maar met Engineering in combinatie met Technologie (Technology) hebben we wel een stapje voor. Hier krijg je de mogelijkheid om ook jouw handen te gebruiken voor het maken van voorwerpen of toestellen.

CLUSTER VAK uren
Talen    
  Nederlands 4
  Begrijpend Lezen 0(+1)
  Frans 3
  Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Projecten 21ste Eeuwse Vaardigheden (3 uur)

CLUSTER VAK uren
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1-2-3)  

Hier krijg je de kans om van verschillende domeinen te proeven: STEM, Sport, Kunst & Creatie. Wil je drie sessies enkel sport doen, dan kan dit gerust. Jij staat hier aan het roer om te kiezen waar je wil gaan.

Zoals de naam het al doet vermoeden, kan je bij iedere sessie jouw vaardigheden 21ste eeuw vergroten.

Groeikansen - Pisa

CLUSTER VAK uren
Groeikansen    
  Extra Wiskunde 1
  Extra Begrijpend Lezen 1
  ICT programming 1

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. Voor wiskunde bieden we een uur extra aan, en voor Nederlands zetten we bijkomend in op begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

In de andere STEM-vakken wordt ICT (Information and Communication Technology) verwerkt. In dit extra uur ICT programming wordt vooral jouw computioneel denken vergroot. Dankzij computationeel denken ontwikkel je het vermogen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Dit hoeft niet altijd STEM-gerelateerde problemen te zijn, maar kunnen ook in het domein van Sport en Maatschappij & Welzijn, economie, enz. zijn.

Iphone Smartphone Child Boy Summer Jump Apple 2493419

Data- en Robo-Bootcamps

Deze bootcamps zijn meerdaagse periodes waarbij je in de voormiddag leert programmeren (ICT en robotica) en in de namiddag sport en spel hebt. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

We zijn nog volop bezig met het uitdokteren van formules. Meer informatie volgt later.

 Cluster  Vakken Uren
     
 LBV  Levensbeschouwelijke vakken 2
     
 Mens en Maatschappij    
   Geschiedenis 1
   Cultureel en artistiek bewustzijn 2
   Actief burger in de 21ste eeuw 2
   Beweging en gezondheid 2
     
STEM    
   Wiskunde 4(+1)
   Aardrijkskunde 2
   STEM & Engineering 2
  STEM & Science 2
     
Talen    
   Nederlands 4

 Begrijpend Lezen

0(+1)
   Frans 3
   Engels 1
     
21st Century Skills Projecten  3 sessies van 11 weken (parallel) 3
   P21 – STEM (1-2-3)  
   P21 – Sport (1-2-3)  
   P21 – Kunst & Creatie (1 -2 - 3)  
     
Groeikansen    
  Extra uur wiskunde 1
  Extra uur begrijpend lezen 1
  ICT programming 1
     
  Totaal aantal uren 33

 

Contacteer ons

02 687 84 19