school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Diplomajaar Operator CNC-gestuurde Houtbewerkingsmachines Duaal

CNC

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk en ook graag een diploma behaalt, dan is deze opleiding misschien geknipt voor jou.
Duale opleidingen bestaan immers uit leren op school + leren op de werkvloer. Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject.
Gedetailleerde info over het standaardtraject voor 7 Arbeidsmarktgericht secundair onderwijs: pdf

Hierin staat beschreven wat jij moet leren op vlak van:

  • algemene vorming en

  • beroepsgerichte vorming.

 Algemene vorming krijg je op school. Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels), Lichamelijke Opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen en lessen Levensbeschouwing.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Deze komt ook op school aan bod.
De beroepsgerichte opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

  • operator CNC- gestuurde houtbewerkingsmachines (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Concreet gaat het over minstens 20 u/week (gemiddeld en op jaarbasis). Op deze manier wordt je opleiding direct veel realistischer.
De rest van je opleidingstijd breng je door in de klas.
Je  beroepsgerichte opleiding kan lineair (jaarsysteem) of modulair (opgedeeld in clusters) georganiseerd worden.
De school beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek’

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen.

Lessentabel volgt na goedkeuring.

Contacteer ons

02 687 84 19