!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Studieaanbod 2022-2023 Nieuwe Matrix

Studieaanbod 2022 2023 1Gr

Studieaanbod 2022 2023 2Gr

Studieaanbod 2022-2023 Oude organisatie

Studieaanbod 2022 2023 3Gr 56

Studieaanbod 2022 2023 3Gr 7

Technologische Wetenschappen

Met onze richtingen Technologische Wetenschappen (in de tweede graad) en Technologische Wetenschappen & Engineering (derde graad) bereiden we je voor op zowel een ingenieursopleiding (burgerlijk ingenieur, industrieel en handelsingenieur) als op het Toelatingsexamen Arts & Tandarts (TAT).

engineer woman man

TAT GitoHiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Ingenieur (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF). Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in de ingenieurswetenschappen en medische wetenschappen. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende leert men ... beter.

Ingenieur of Arts?

 Wens je een carrière als officier bij Defensie dan ben je met deze opleiding op het juiste adres : polytechnische, sociale en militaire wetenschappen, arts, industrieel ingenieur, piloot. We bereiden je voor op het ingangsexamen van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Klik hier om meer te weten over onze Technologisch Wetenschappen.

2B

Vogelnestje

Net zoals in 1B, helpen we jou jouw talenten te leren ontdekken en om je te oriënteren naar een goede richting in de tweede graad.

De basisvorming bedraagt 20 uur maar we hebben de differentiatie (2 uur) via Project Algemene Vakken (PAV) geïntegreerd.

2B

Via de basisoptie maak je kennis met een domein. Op deze manier kan je ondervinden of een richting jou al dan niet ligt.

Je moet pas voor een richting kiezen in het derde leerjaar. Wat je dus in de eerste twee jaren van het secundair onderwijs leert, mag geen gevolgen hebben voor jouw keuze. Al je opties staan open. Om die reden hebben we gekozen om in het schooljaar 2020-2021 drie vakken in eenzelfde basisoptie STE(A)M te plaatsen:

 • Hout (STEM-technieken)
 • Mechanica (STEM-technieken)
 • Beeldende vorming (Kunst & Creatie)

Basisvorming (20 uur) + Differentiatie (2 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detailleren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden daarom voor de levensbeschouwelijke vakken zowel niet-confessionele zedenleer als de officieel erkende godsdiensten aan.

Project Algemene Vakken (PAV)

Via het leervak PAV worden de traditionele algemene vakken Nederlands, wiskunde, maatschappelijke vorming en werken met de computer geïntegreerd in projecten aangeboden. Je verwerkt de levensechte en herkenbare inhouden van die vakken (met (PAV) naast hun benaming) als één geheel, zoals dat ook in het echte leven gebeurt. In toffe projecten maak je kennis met al deze verschillende vakken zodat je jouw taal-, reken- en sociale vaardigheden kan inoefenen en deze direct kan gebruiken.

Met PAV willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Je kan actief deelnemen aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook vanuit de plichten.

Cluster Vak Uren
 Mens & Maatschappij     Economische en financiële competenties (PAV) 1
Historisch bewustzijn (PAV)
1
Artistieke vorming 2
Beweging en gezondheid 2

Mens & Maatschappij

Economische en financiële competenties (PAV): Heb je je al eens afgevraagd wat banken doen; of waaarom mensen en ondernemingen belastingen moeten betalen; en hoe handel gedreven wordt? Dit en nog veel meer kom je te weten in jouw projecten, net zoals over de volgende vakken.

Historisch bewustzijn (PAV) behelst vooral geschiedenis. Het is goed om te weten hoe en waarom onze samenleving is zoals die vandaag de dag is.

Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Wie weet, ontdek je nieuwe talenten.

Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Edu STEM

Cluster Vak Uren
 STEM     Wiskunde (PAV)
2
Wetenschappen 2
Techniek 2
Computationeel denken (PAV)
1

STEM staat voor Science (wetenschappen) Technology (technologie) Engineering (maken) Mathematics (wiskunde), en zit al jarenlang in ons DNA.

Wiskunde wordt overal gebruikt, daarom zal je wiskunde leren in projecten PAV. Dat is veel minder saai, en weet je wat, je ziet waar je wiskunde in het leven kan gebruiken.

Met Wetenschappen en Technieken brengen we je midden in onze technologische maatschappij. Je leert hierbij hoe de natuur en dingen werken, zodat je begrijpt waarom we welke technieken gebruiken. Of je later verpleger of schrijnwerker of piloot wordt, het loont de moeite om te weten hoe en waarom iets werkt. Via proefjes of projecten zal je sommige zaken zelf kunnen uittesten. We houden van actie!

Python.svg

Je kan het woordje "computer" in computationeel denken zien. Juist, gaming op de computer kan plezant zijn, maar hier leer je de computer te gebruiken om onder meer problemen te helpen oplossen, of om een presentatie te maken, of om een tekst te schrijven.

CLUSTER VAK Uren
Talen  Nederlands 3
 Nederlands Lezen 1
 Frans 2
 Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

EN FR NL vlaams

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. In onze projecten van PAV zetten we volop in voor wiskunde en Nederlands. Voor Nederlands schenken we onder meer aandacht voor een speciaal uur begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

Basisoptie STE(A)M (10 uur)

 steam coming out of the ears mad woman 800

Dit is niet wat we met STE(A)M bedoelen.

steam

Juist! De combinatie van STEM en Arts (kunst)

STEM
Hout en Mechanica

Maak je graag zaken in hout of metaal? Of heb je een voorliefde voor motoren en auto's of machines? Of wil je dit wel eens proberen of dit jou ligt? Dan is dit iets voor jou!

Weet je, er is ook een grote vraag naar vakmannen in deze domeinen. De firma's in onze Druivenstreek staan te springen om zulke mensen (man of vrouw) binnen te halen. Gegarandeerd werk in de streek, maar natuurlijk moet je je willen inzetten en er aanleg voor hebben. Niets voor niets.

Graphic Design

Kunst & Creatie

Ben je creatief en artistiek aangelegd, en wil je jouw vaardigheden en kennis uitbreiden? Dan is dit eveneens een aanrader voor jou. Je leert er waarnemen, analyseren, vormgeven, ideeën genereren en uiteindelijk creëren.

We maken met onze collega's van BKO plannen om dit zo optimaal te laten verlopen.

In STEM Technieken leer je ook grafisch werken op de computer, dan kan je zowel met jouw handen, als met onze grafische computers jouw artistieke talenten verkennen en vergroten.

Deze basisoptie is wat men noemt een niche richting. Niet iedereen mag dit dus inrichten, maar wij behoren tot de happy few.

hout en kunst

STE(A)M brengt domeinen bij elkaar.

Doe je liever mechanica of hout, dan zal Arts je toch inspireren om voorwerpen mooier te maken. En omgekeerd, het verwerken van hout of metaal in je kunstvoorwerpen, of het gebruik van gespecialiseerde werktuigen, is altijd mooi meegenomen.

Daarnaast scherp je jouw sociale en communicatieve vaardigheden aan.

 

follow your dreams

Sportwetenschappen

Met onze richting Sportwetenschappen (we starten nu in de tweede graad) bereiden we je voornamelijk voor op academische bachelors als Wetenschappen (Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, en last but not least Bewegings- en revalidatiewetenschappen.

lopen 3Hiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kine (LOK) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en de Erasmushogeschool Brussel. Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in deze disciplines. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende beweegt men beter.

 

Klik hier om meer te weten over onze Sportwetenschappen.

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.


In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door

 • Doorstroom (voorbereiding ingenieurswetenschappen en TAT*): "Technologische Wetenschappen" (2e graad) en
  "Technologische Wetenschappen & Engineering" (3e graad)
 • Dubbele finaliteit (voorbereiding professionele bachelor of arbeidsmarkt): "Elektromechanische Technieken (2e en 3e graad)"

Derde graad

* TAT : Toelatingsexamen Arts en Tandarts (en later dierenarts).

A-stroom

De eerste graad A-stroom in iedere school heeft dezelfde eindtermen, waarbij een school deze aan haar pedagogisch project aanpast. De school kan in 2A een of meerdere basisopties inrichten.

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

In 2A hebben we drie basisopties van vijf uur :

 • STEM & Sport Wetenschappen
 • STEM Technieken
 • Kunst & Creatie

Links naar  1A en 2A

B-Stroom

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

 In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek .

Links naar 1B en 2B

leerlingen aan bord

Kunst & Creatie (A)

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit) en Decor & Etalage (finaliteit Arbeidsmarkt)imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Grafische Technieken

In de tweede graad Grafische media krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten zoals logo’s, posters, websites (webdesign)…

grafi 01

Elektromechanische Technieken

In de opleiding Elektromechanische technieken ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden. Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

Contacteer ons

02 687 84 19