!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Studieaanbod 2022-2023 Nieuwe Matrix

Studieaanbod 2022 2023 1Gr

Studieaanbod 2022 2023 2Gr

Studieaanbod 2022-2023 Oude organisatie

Studieaanbod 2022 2023 3Gr 56

Studieaanbod 2022 2023 3Gr 7

Technologische Wetenschappen

Met onze richtingen Technologische Wetenschappen (in de tweede graad) en Technologische Wetenschappen & Engineering (derde graad) bereiden we je voor op zowel een ingenieursopleiding (burgerlijk ingenieur, industrieel en handelsingenieur) als op het Toelatingsexamen Arts & Tandarts (TAT).

engineer woman man

TAT GitoHiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Ingenieur (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF). Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in de ingenieurswetenschappen en medische wetenschappen. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende leert men ... beter.

Ingenieur of Arts?

 Wens je een carrière als officier bij Defensie dan ben je met deze opleiding op het juiste adres : polytechnische, sociale en militaire wetenschappen, arts, industrieel ingenieur, piloot. We bereiden je voor op het ingangsexamen van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Klik hier om meer te weten over onze Technologisch Wetenschappen.

2A

collective community connected connectedness 461440

De eerste graad is een voorbereiding voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (aso, bso, kso en tso). We helpen jou om je hierbij te oriënteren en door je jouw talenten te leren ontdekken.

In onze brede eerste graad, waarvan de ruime gemeenschappelijke basisvorming in alle scholen dezelfde is, maken jongeren kennis via projecten met aspecten uit de domeinen Maatschappij en Welzijn, Sport,  Kunst en Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Als leerling van 2A volg je een basisvorming en maak je een keuze uit een van onze basisopties (vijf uur).

Clusters Vakken  Uren 
     
 LBV Levensbeschouwelijke vakken  2
     
 STEM Wiskunde 5
Exacte wetenschappen 2
Technologie 2
Programmeren 1
     
 Mens & Maatschappij   Historisch bewustzijn 2
   Actief Burgerschap 21ste Eeuw  1
   Cultureel Bewustzijn 1
   Lichamelijk , geestelijk en emotioneel 
 bewustzijn / gezondheid
2
     
 Talen  Nederlands 4
   Begrijpend lezen Nederlands 1
   Frans 3
  Engels 2
     
 Totaal Basisvorming   28
     
 Basisopties  Keuze uit een van volgende vakken 5
 STEM / Sport  STEM Wetenschappen -
 Sportwetenschappen
 
 STEM  STEM Wetenschappen -
 Technologische wetenschappen
 
   STEM Technieken  
 Kunst & Creatie  Kunst & Creatie  
     
Totaal 2A   33

Basisvorming (27 uur + 1 uur programmeren)

Bij de basisvorming hebben we een uur programmeren extra toegevoegd, zo ben je nog beter voorbereid op de toekomst.

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detailleren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden daarom voor de levensbeschouwelijke vakken zowel niet-confessionele zedenleer als de officieel erkende godsdiensten aan.

Cluster Vak Uren
 Mens & Maatschappij     Historisch bewustzijn 2
Cultureel en artistiek bewustzijn 1
Actief burger in de 21ste eeuw 1
Beweging en gezondheid 2

Historisch bewustzijn behelst vooral geschiedenis, maar wordt verrijkt met andere elementen van kennis en vaardigheden (zoals voor alle vakken trouwens). Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Met "actief burger in de 21ste eeuw" willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Actief burgerschap is dan actief participeren aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook de plichten.

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Edu STEM

Cluster Vak Uren
 STEM      Wiskunde 5
 Exacte wetenschappen 2
 Technologie 2
 Programmeren 1

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in ons DNA.

We leggen sterk de nadruk op Wiskunde (Mathematics). Daarom hebben we het aantal uren op vijf gebracht. Hierbij krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen (uitdaging) of om je te versterken, mocht het wat minder vlot gaan.

Wil je je meer verdiepen in Exacte Wetenschappen (Science) en Technologie (Technology) dan raden we je aan om een van onze basisopties te kiezen: STEM Sciences of STEM Technics (praktischer). Hier hebben we als een rasechte STEM-school wel een stapje voor omdat je ook echt aan Engineering kan doen. Je krijgt niet enkel de mogelijkheid om plannen/concepten van jouw projecten te maken, je kan die ook echt realiseren.

Python.svg

Kom je nu pas bij ons en heb je nog geen ervaring met programmeren in Python? Geen probleem, hoor. Onze leerkrachten en ons performant online leerplatform laten je snel bijbenen.

Ruimtelijke bewustzijn maakt integraal deel uit van de exacte wetenschappen.

CLUSTER VAK uren
Talen  Nederlands 4
 Nederlands Begrijpend Lezen 1
 Frans 3
 Engels 2

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

EN FR NL vlaams

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. Voor wiskunde bieden we al een uur extra aan, en voor Nederlands zetten we bijkomend in op begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

Basisopties (5 uur)

stem logo

STEM Technieken

Het grote verschil tussen STEM Wetenschappen en STEM Technieke is dat het eerste een grotere theoretische onderbouw heeft dan STEM Technieken. Ofschoon we in beide gevallen tot de uitvoering komen, zullen de technische vaardigheden bij STEM Technieken een belangrijkere rol spelen.

book read student students

STEM Wetenschappen

Bij STEM Wetenschappen hebben we twee opties:

 • Technologische wetenschappen
 • Sportwetenschappen

STEM Wetenschappen - Technologische wetenschappen

De wetenschappelijke en wiskundige aspecten worden bekeken voor de aspecten van Technology en Engineering. Als je ingenieur wil worden (burgerlijk, industrieel of handelsingenieur) dan kan je hier al een voorsmaak krijgen. De logische voortzetting is Technologische Wetenschappen in het derde secundair, maar je kan natuurlijk ook voor andere richtingen opteren. Deze optie is geen vereiste om voor Technologische wetenschappen (& Engineering) te kiezen, maar het is wel aan te raden.

STEM Wetenschappen - Sportwetenschappen

Basisoptie Sport is een voorbereiding op de richtingen in het domein Sport TSO in de tweede graad. Sportwetenschappen is daarentegen domeinoverschrijdend (ASO) waarbij veel nadruk op Wetenschappen wordt gelegd. Daarom richten we een tweede versie van STEM Wetenschappen in maar dan met nadruk op het wetenschappelijk gedeelte van de sportwetenschappen. Dezelfde eindtermen als in STEM Wetenschappen worden behaald maar dan bekeken vanuit de sportwetenschappen (toepassingen, studie).

Deze optie is geen vereiste om in het derde secundair ASO Sportwetenschappen te kiezen, maar is wel aan te raden.

lopen 3

Graphic Design

Kunst & Creatie (*)

Ben je creatief en artistiek aangelegd, en wil je jouw vaardigheden en kennis uitbreiden? Dan zijn deze vijf uren een aanrader voor jou. Je leert er waarnemen, analyseren, vormgeven, ideeën genereren en uiteindelijk creëren.

We maken met onze collega's van BKO plannen om dit zo optimaal te laten verlopen.

In Kunst & Creatie leer je ook grafisch werken op de computer, dan kan je zowel met jouw handen, als met onze grafische computers jouw artistieke talenten verkennen en vergroten.

We bieden in het derde jaar kso (Kunst & Creatie) grafische technieken aan.

(*) Deze basisoptie is wat men noemt een niche richting. Niet iedereen mag dit dus inrichten.

Iphone Smartphone Child Boy Summer Jump Apple 2493419

 

Sportwetenschappen

Met onze richting Sportwetenschappen (we starten nu in de tweede graad) bereiden we je voornamelijk voor op academische bachelors als Wetenschappen (Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, en last but not least Bewegings- en revalidatiewetenschappen.

lopen 3Hiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kine (LOK) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en de Erasmushogeschool Brussel. Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in deze disciplines. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende beweegt men beter.

 

Klik hier om meer te weten over onze Sportwetenschappen.

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.


In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door

 • Doorstroom (voorbereiding ingenieurswetenschappen en TAT*): "Technologische Wetenschappen" (2e graad) en
  "Technologische Wetenschappen & Engineering" (3e graad)
 • Dubbele finaliteit (voorbereiding professionele bachelor of arbeidsmarkt): "Elektromechanische Technieken (2e en 3e graad)"

Derde graad

* TAT : Toelatingsexamen Arts en Tandarts (en later dierenarts).

A-stroom

De eerste graad A-stroom in iedere school heeft dezelfde eindtermen, waarbij een school deze aan haar pedagogisch project aanpast. De school kan in 2A een of meerdere basisopties inrichten.

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

In 2A hebben we drie basisopties van vijf uur :

 • STEM & Sport Wetenschappen
 • STEM Technieken
 • Kunst & Creatie

Links naar  1A en 2A

B-Stroom

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

 In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek .

Links naar 1B en 2B

leerlingen aan bord

Kunst & Creatie (A)

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit) en Decor & Etalage (finaliteit Arbeidsmarkt)imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Grafische Technieken

In de tweede graad Grafische media krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten zoals logo’s, posters, websites (webdesign)…

grafi 01

Elektromechanische Technieken

In de opleiding Elektromechanische technieken ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden. Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

Contacteer ons

02 687 84 19