school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Pedagogisch Project

Durf te weten en te doen

logo overijse header klein

Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs

Ga ervoor!

Ons Gito is een gemeentelijke secundaire school en is bijgevolg verankerd in de samenleving van Overijse en omstreken.

De opdracht van ons Gito van het gemeentebestuur is om het studieaanbod van het secundair kwantitatief en kwalitatief te versterken. We zetten ons om die reden in op

  • STEM (Science Techology Engineering Mathematics)

  • Kunst & Creatie

  • Sport

Aldus Sports & STE(A)M en bieden we in die domeinen dan ook ASO – BSO – KSO – TSO aan. Als gemeentelijke secundaire school van de gemeente Overijse dragen we de laagdrempeligheid hoog in het vaandel.

Via de projecten in de eerste graad zoeken we samen met de leerlingen waar hun talenten liggen. Hierbij combineren we praktijk en theorie tot een geheel. Niet voor niets is ons motto “Durven weten en doen”!

We schenken aandacht aan didactische werkvormen, 21e eeuwse vaardigheden en kennis in een innovatieve en digitale context (elektronische leeromgeving) daar onze maatschappij nu eenmaal digitale competenties vereist voor een levenslang en levensbreed leren. Hiervoor kunnen we ook rekenen op de gemeentelijke infrastructuur en uitrusting om levensecht te leren. Onze elektronische leeromgeving is ter ondersteuning van de leerprocessen van de leerlingen (differentiëren, remediëren, leertempo, feedback).

We blijven niet vastgekluisterd binnen onze schoolmuren. Zo zijn er extra-muros activiteiten, teambuildingsactiviteiten, meerdaagse educatieve uitstappen om onder meer te leren samenwerken, sociale vaardigheden te ontwikkelen en om competenties te versterken die minder een kans in een klas krijgen.

Welbevinden en de eigenheid van de leerlingen zijn belangrijk, alzo hebben we kleine klassen in een familiaal warme school waar elke leerling tot zijn recht komt. Evenwel zijn eveneens kennis, vaardigheden en attitude van groot belang, want alleen zo kunnen onze leerlingen zich voorbereiden op de volgende fase van hun leven bij het afstuderen aan ons Gito: arbeidsmarkt of doorstromen naar het hoger onderwijs.

Naast het gemeentebestuur die ons voeling geeft omtrent onze maatschappij, werken we eveneens met participatieve structuren (ouderraad, schoolraad, leerlingenraad) en partners zowel binnen het onderwijslandschap zoals het zelfstandig leersteuncentrum VONC, het CLB en het JAC als erbuiten: lokale economie, cultuur en sport.

Kortom we bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij als geëngageerde en kritische burger, die met open vizier en vertrouwen hun volgende stap in hun leven na ons Gito zullen zetten.

Dr. Marc Rabaey
Directeur

Contacteer ons

02 687 84 19