school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

OKAN

OKAN presentatie jongeren sport

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

OKAN presentatie jongen bank

OKAN staat voor:

 • Onthaal-
 • Klas voor
 • Anderstalige
 • Nieuwkomers

in het Nederlandstalig onderwijs. Je zal bijgevolg veel Nederlands leren zodat je na het OKAN-jaar in het regulier Vlaams onderwijs kan starten (onder meer het secundair onderwijs). Je wordt dus ook voorbereid op de klaspraktijk in het Nederlandstalig onderwijs. Indien je het OKAN-jaar afrondt (dit kan over twee schooljaren zijn), ontvang je een attest van regelmatige lesbijwoning in het OKAN-jaar.

Daarnaast heeft OKAN ook de bedoeling om je beter te integreren in onze maatschappij. Indien je minstens negen maanden onthaalonderwijs gevolgd hebt (juli en augustus niet meegerekend), dan ben je gelijk ook vrijgesteld van een inburgeringstraject (link).

Vlaanderen is divers

Voor wie is het?

OKAN presentatie jongen ICTHet GITO Overijse is een secundarie school wat maakt dat je dient te vodoen voor een inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn
 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
 • het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben
 • de onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
 • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Verblijf je in een asielcentrum dan dien je ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar zijn.

Drie “niveau’s”

We doen bij de start een screening en een observatie van de leerling. Op basis daarvan bepalen we het instapniveau. We onderscheiden 3 OKAN-niveau’s:

 • analfabete klas: maximaal met 8 leerlingen
 • trage leerders: maximaal met 12 leerlingen
 • sterke leerders: maximaal 14 à 16 leerlingen

In het GITO Overijse specialiseren we ons in de de analfabete klas en klas van trage leerders. Voor de sterke leerders of bij het overschrijden van het aantal leerlingen in een van de twee klassen werken we samen met andere scholen zoals Anneessens-Funck OKAN.OKAN presentatie jongeren ICT

Wat studeer je?

 Er is 28u les per schoolweek

 • 18u Nederlands
 • 2u wiskunde
 • 2u ICT
 • 2u crea/techniek
 • 2u Lichamelijke opvoeding
 • 2u Levensbeschouwelijke vakken

De inhoud is afhankelijk van het instapniveau. Voor de analfabeten wordt er voornamelijk ingezet op leren lezen en schrijven.

Bij de trage en sterke leerders is er een curriculum met volgende vakken:

 • mijn leven
 • samenleving
 • sport en vrije tijd
 • gezondheid
 • stijl
 • media
 • aarde en milieu

OKAN presentatie jongen bord

Wat doen we nog tijdens een OKAN-jaar?

Tijdens het OKAN-jaar wordt er naast Nederlands ook ingezet op snuffelstages. Op deze manier kan de leerling proeven van verschillende richtingen.

Er wordt een brug naar een volgende klas gemaakt. De vervolgcoach begeleidt de leerling verder in de opvolgschool.

OKAN presentatie jongen stage

Wat zeggen de ex-OKAN-leerlingen zelf? 

OKAN presentatie okan1

woordenwolk 2

 

Meer informatie over OKAN kan je vinden bij het Departement Onderwijs en Vorming (link) en de provincie Vlaams-Brabant (link).

Contacteer ons

02 687 84 19