school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

   ILB - CLB   

Leerlingenbegeleiding

De interne leerlingenbegeleiding (ILB)

Anke Crauwels, Jonas Mortelmans

In onze school staat de leerling centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Daarom dragen we zorg voor een positieve, stimulerende leef- en leeromgeving.
We voorzien een goede basiszorg voor alle leerlingen en extra zorgen voor leerlingen die het nodig hebben.

Socio-emotioneel functioneren

Learn Education Book Bored Girl College Female 15584

Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Dit is een tijd van unieke mogelijkheden en kansen. We bieden hulp en ondersteuning bij het volwassen worden. Als het even moeilijk gaat, bieden we graag een luisterend oor en gaan we samen op zoek naar oplossingen voor problemen of zorgen van allerlei aard.

 Curious Education Curiosity Female Concentration 16032

Leren en studeren

De leerlingen begeleiden met specifieke aandacht voor hun sterke kanten, hun noden en problemen op vlak van leren leren. De studiecoach probeert samen met de leerling betere studieresultaten te bereiken door te werken aan een betere studie-aanpak en te ondersteunen in hun motivatie.

Je onderwijsloopbaan

Doorheen de onderwijsloopbaan willen we jongeren laten groeien tot keuze bekwame wereldburgers. We vinden het belangrijk dat ze een goede keuze maken voor de toekomst. Dat leerlingen een studierichting kiezen die overeenkomt met hun interesses en capaciteiten.

Preventieve gezondheidszorg

Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans betere resultaten en omgekeerd. Als school dragen we dus mee de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.

Bereikbaarheid ILB

Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u – 16u30 en woensdag van 9u – 11u50
Hoe? Via persoonlijk gesprek, telefonisch, smartschool of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Contacteer ons

02 687 84 19