!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

 • We gaan ervoor!

  We gaan ervoor!

  Meer Info
 • NIEUW ASO Sportwetenschappen

  NIEUW ASO Sportwetenschappen

  Meer Info
 • NIEUW

  NIEUW

  Elektromechanische Technieken

  Meer Info
 • NIEUW KSO

  NIEUW KSO

  Grafische Technieken

  Meer Info
 • Virtueel bezoek aan ons Gito

  Virtueel bezoek aan ons Gito

  Bezoek vanop uw stoel onze infrastructuur

  Meer Info
 • Duaal Auto

  Duaal Auto

  Een stap voor op de rest
  Meer Info
 • = Nieuw - Kunst en Creatie =

  = Nieuw - Kunst en Creatie =

  Jouw eerste stap in het Kunstonderwijs
  Meer Info

   Aude sapere et actum                                        Durf te weten en te doen 


Jouw talenten worden gezocht

De gemeente maakt school

Het nieuwe gemeentebestuur wil naar aanleiding van de nieuwe organisatie van het secundair onderwijs het aanbod van het GITO Overijse zowel verbreden als verdiepen, waarbij de leerling centraal staat. Het GITO is geëvolueerd van Technisch naar Gemeeteljke Instituut voor 'TOEKOMSTGERICHT' Onderwijs met natuurlijk het behoud van STEM, zijn DNA, aangevuld met ASO en KSO.


Meer info
School Learning


  Elektromechanische Technieken

  EMT blad

  Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

  • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie. 
  • In deze studierichting zijn STEM en wiskunde belangrijk. 
  • Je leert over de theoretische basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste fysica) en je leert denken in functie van het proces om onderhoudsacties uit te voeren. 
  • Je ontwikkelt technologische vaardigheden en leert verschillende materialen en technieken kennen. 
  • Vanuit een interesse in technologie en in het onderhoud van mechanische of elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken leer je theoretische inzichten in de praktijk toepassen: bvb elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren, ok preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen.

  De elektromechanische technieken vormen de basis van elke moderne industriële onderneming. Met je gezonde interesse voor wetenschappen, wiskunde en techniek ben je dan ook de ideale leerling voor de studierichting elektromechanische technieken.

   meter

  In de tweede graad wordt de basis van je technologisch-wetenschappelijke kennis gelegd. De focus ligt dan nadrukkelijk op de twee hoofdgebieden mechanica en elektriciteit en dit zowel theoretisch als praktisch. Verschillende wetten zoals die van Ohm en Newton zullen geen nobele onbekenden meer zijn.

  De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

  screen machine

  STEM - Basisvorming

  De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

         Cluster       Vakken 3EMT 
  4EMT
  STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
    Totaal 6 6

   Specifieke Vorming Elektromechanische Technieken

         Domein       Vakken 3EMT  
   4EMT  
    EMT Specifieke  Vorming     
   Industriële Wiskunde 1 1
   Fysica 2 1
   Elektriciteit en Elektronica
  1 2
   Mechanica
  2 2
   STEM Project
  2 2
     Organisatie 2 -
     Diagnose 1 -
     Elektromechanica 2 5
    Totaal 13 13

   

  STEM – Engineering

  De specifieke vorming is theoretisch en praktisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

  pc factory

  Last but not least

  Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw EMT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

  Basisvorming

   Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

   Talen
         Cluster       Vakken 3EMT 
   4EMT   
  Talen
  Nederlands       4 4
    Frans 2 2
    Engels 2 2
    Totaal 8 8

  Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

  Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

  Mens en Maatschappij
         Cluster       Vakken 3EMT   
   4EMT  
      Mens en Maatschappij     
  Historische bewustzijn
  1 2
    Economie 1 -
    Beweging en gezondheid    
  2 2
    ICT en Media
  1 1
    Artistieke vorming
   Project 
   Project
    Totaal 5 5

  Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

  De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

  economy money

  Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

  ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

  De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

  Levensbeschouwelijke vakken
         Cluster       Vakken 3EMT  
   4EMT 
  LBV
  Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
  2 2

  Model 21e eeuwse vaardigheden crop

  21st Century Skills

  In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Lessentabel
     Cluster    Vakken 3EMT   4EMT 
      
  STEM  Wiskunde 3 3
     Natuurwetenschappen                 2 2
     Ruimtelijk bewustzijn 1 1
         
  Talen  Nederlands 4 4
     Frans 2 2
     Engels 2 2
         
   Mens & Maatschappij   Historisch bewustzijn 1 2
     Economie 1 -
     Beweging en gezondheid 2 2
     ICT & Media 1 1
     Artistieke Vorming  Project   Project 
         
  LBV  Levensbeschouwelijke vakken 2 2
         
  Totaal Basisvorming   21 21
         
  Specifieke Vorming  Indtustriële wiskunde 1 1
     Fysica 2 2
     Elektriciteit en Elektronica
  1 2
     Mechanica 2 2
     STEM Project 2 2
     Organisatie 2 -
     Diagnose 1 -
     Elektromechanica 2 4
   Totaal Specifieke Vorming    13 13
         
   Totaal Elektromechanische Technieken    34 34

  engineer 4904913 1280

   

   

   

  STEM Dubbele finaliteit Knelpuntberoep

  Contacteer ons

  02 687 84 19